Ikke fornøyd med hvordan Deres tenner ser ut?
Tennene Deres er trange og overlappes?
Har bittfeil eller problemer med kjeveledd?

Tannregulering

I dag er det ikke noen aldersbegrensning for å utføre tannregulering. Hos oss har du mulighet til å velge mellom konvensjonell (vanlig, synlig) og usynlig tannregulering, såkalt lingval tannregulering / kjeveortopedi.

Om konvensjonell tannregulering

Tannregulering generelt er fokusert på forflytting av tenner med feil stilling, og kontrollert forandring av kjevens vekst og utvikling. Tannreguleringens mekanismer som braket, streng, bue osv. settes / limes midlertidig på utsiden av tennere dvs. på synlige tannoverflater. Behandlingstiden varierer i forhold til hvor stor tannstillings og/eller kjeve feilen er. Stort sett varer aktiv terapi mellom 18 og 24 måneder. Etter aktiv behandling må en bruke enten en fast eller avtakbar apparatur for å beholde og stabilisere oppnådd resultat.

Om Lingval, usynlig tannregulering

Dette er en spesiell tannreguleringsteknikk hvor tannlegen setter / limer tannreguleringsmekanismene (braket, streng, buer osv.) på innsiden av tennene. Som regel vil de fleste tannstillings / kjevefeil kunne behandles med usynlig apparatur. Med lingval apparatur får pasienten en estetisk perfekt løsning. Behandlingstid og behandlings prinsipper er ca. den samme som med konvensjonell apparatur. Tilvenning varierer mellom en til flere uker. www.lingualtechnik.de

Om Clear aligner

Dette er en type usynlig tannregulering hvor tannlegen lager flere gjennomsiktige, avtakbare skinner for å rette opp tenner ute av stilling. Pasienten får en systematisert rekke av skinner som brukes regelmessig i en bestemt tid og rekkefølge. Skinnene legger et gradvis og kontrollert press mot de tennene som er ute av stilling. Resultatet av dette er at tennene “vandrer”, og kommer i en ønsket rett posisjon.

Effekten av behandlingen med CLEAR ALIGNER systemet avhenger mye av pasientens samarbeid. Denne type usynlig tannregulering passer best til behandling av små tannstillingsproblemer.