FOR PASIENTER

Rutiner ved allmenntannlege undersøkelse

 • Det utføres en detaljert undersøkelse av alle tenner, tannkjøttet og bitt forhold.
 • Taes to eller flere røntgen bilder.
 • Utføres tannsteinsrensing, pussing og polering etter behov og pasientens ønske.
 • Lages behandlingsplan og kostnadsoverslag.
 • Pasient får nødvendig informasjon om tilstrekkelig munnhygiene, forbyggende tiltak og kostnader. Kostnadsoverslag kan av og til avvike fra reelle kostnader etter utført behandling (avvik er vanligvis ikke mer enn 15 %).
 • Alle pasienter får tilbud om å være i vårt innkallingssystem. Da får pasienten mulighet til regelmessig kontroll og vedlikehold av tann/munn helse med eventuelle små repareringer etter behov.

Innkallingsintervaller varierer fra 6 til 12 måneder avhengig av behov.

Rutiner ved behandling av tannkjøttsykdom

 • Første besøk: Undersøkelse av tannkjøtts tilstand med flere røntgen bilder. Planlegging av systematisk behandling, grundig informasjon og instruksjon om behandlingsprognose og munnhygiene. Pasient får også nødvendig informasjon om gjeldende trygderefusjonsregler i fm. denne type av behandling.
 • Andre, tredje, fjerde besøk osv. : Bedøvelse, grundig rensing av tannstein og belegg fra tenner og under tannkjøttet. Etter ca. en måneds pause utføres den samme rensings – prosedyren en gang til (vanligvis er kortere denne gangen prosedyren enn i starten).
 • Avsluttende kontroll skjer etter ca. en måned. Det taes med eventuelt noen supplerende røntgen bilder. Hvis tannkjøttsykdommen ikke er helt kurert etter ca 3 måneder systematisk tannkjøtts behandling, henvises pasienten til spesialist for vurdering og utføring av nødvendig operasjon av tannkjøttet på enkelte steder. Spesialistens tannkjøtts behandling kommer også inn under statens trygderefusjonsordning.

Rutiner ved protesefremstilling

Partiell protese

1. besøk – undersøkelse og avtrykk (avstøpning) av tenner og kjever som deretter sendes til tanntekniker.

2. besøk – registrering av bittet, prøving av protesens skjelett og registrering av tannfarge. Sendes til tanntekniker igjen.

3. besøk – utlevering av ferdig protese

* Hele prosedyren tar ca. 4 uker og kan i enkelte tilfeller utføres i 2 besøk

Helprotese

1. besøk – undersøkelse og preliminært avtrykk som sendes til tanntekniker.

2. andre avtrykk (individuelt avtrykk) som sendes tilbake til tanntekniker.

3. besøk – registrering av bittet som sendes tilbake til tanntekniker.

4. besøk – preliminær prøving av tenner og bittrelasjon. Pasient vurderer tannfarge og stilling. Tannstillingen og bittrelasjon justeres. Tanntekniker fremstiller ferdig proteser.

5. besøk – utlevering av ferdig proteser

* Hele prosedyren tar ca. 6 uker og kan i enkelte tilfeller utføres i 3 eller 4 besøk

Rutiner ved rotfylling

Pasient med smerter:

 • Kort undersøkelse med noen røntgen bilder
 • Bedøvelse settes
 • Akutt hjelputføres. Deretter settes ”medisin” og midlertidig fylling inn i tannen
 • I de fleste tilfeller vil smertene forsvinne
 • Resten av rotfyllingsprosedyren utføres i et eller flere besøk, avhenging av den behandlende tann og komplikasjonsgrad

Pasient uten smerter, men har tann som skal rotfylles:

 • Bedøvelse settes
 • Tannen åpnes, rotkanaler renses og noen røntgenbilder blir tatt underveis. Tannen rotfylles midlertidig med et bakteriedrepende middel som skal ligge i rotkanalen til neste besøk.
 • Resten av rotfyllingsprosedyren utføres i et eller flere besøk, avhengig av den behandlende tannen og komplikasjonsgrad.

Rutiner ved tannregulering

Rutiner ved usynlig tannregulering

Første besøk – konsultasjon: undersøkelse og konklusjon om hoved problemstilling og pasientens ønske. Pasienten får en grov innføring i aktuelle behandlings alternativer. OBS! Vær oppmerksom på at grov innføring kan avvike fra endelig plan som blir presentert på andre eller tredje besøk. Behandlingsplan legges etter en detaljert analyse av supplerende dokumentasjon som tas ved neste besøk.

Andre besøk – samling av nødvendig dokumentasjon: avtrykk av tannbuer for fremstilling av gipsmodeller, røntgenbilder og fotos.

Tredje besøk: presentasjon av detaljert behandlingsplan. Hvis pasient godkjenner behandlings plan, blir det tatt nye avstøpninger som brukes for fremstilling av lingval usynlig apparatur. Det tar ca.5 uker til fremstilt apparatur er klart for påsetting i munn.

Fjerde besøk – liming av apparatur i munn – start av aktiv behandling.

Rutiner ved synlig tannregulering

Første besøk – konsultasjon: undersøkelse og konklusjon om hoved problemstilling og pasientens ønske. Pasienten får en grov innføring i aktuelle behandlings alternativer. OBS! Vær oppmerksom på at grov innføring kan avvike fra endelig plan som blir presentert på andre eller tredje besøk. Behandlingsplan legges etter en detaljert analyse av supplerende dokumentasjon som tas ved neste besøk.

Andre besøk – samling av nødvendig dokumentasjon: avtrykk av tannbuer for fremstilling av gipsmodeller, røntgenbilder og fotos.

Tredje besøk: presentasjon av detaljert behandlingsplan. Pasienten godkjenner / ikke godkjenner behandlings plan.

Fjerde besøk: liming av apparatur – start av aktiv behandling.